About us

         Idrak lyceum is a  private educational institution. Idrak lyceum is accredited by the Ministry of Education of Azerbaijan. Idrak lyceum was founded  in 2008  in Sumgayıt by professor Monsum Alishov. Baku Branch of Idrak lyceum started to operate in  2014 Most  classrooms are equipped with the newest appliances. The school provides magnificent facilities, inclusive  laboratories  for chemistry, physics and biology, ICT rooms. 

     A high-level pedagogical staff was involved to deliver the teaching material to the students. There is a Monitoring de..More details

News

Mönsüm Ədil oğlu Alışov

İdrak liseyinin mdiriyyəti və pedaqoji kollektivi liseyin təsisisi , tanınmış pedaqoq, innovator, riyaziyyatı alim, pedaqoji elmlər doktoru, professor Mnsm Ədil oğlu Alışovu ad gn mnasibətilə təbrik edir. Mnsm məllimə bu ətin və şərəfli işində uğu..

Təhsilin keyfiyyətinə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarinin təsiri.

Bu gn dnya iqtisadiyyatı biliklərə sykənən inkişaf xətti gtrdyndən lkələrin təhsil sistemlərindən də məhz bu tələblərə cavab verən sistemin qurulmasını tələb edir. Odur ki, yalnız lkədaxili sosial-iqtisadı tələblərə ca..

Search

What are you looking for?!

Useful links

The following links may be useful for you. www.mincom.gov.az asan.az

LESSON TV

Join Online lessons..

Social network

You can follow us on the social networks.

© 2019 - All rights reserved.