О нас

       

     Лицей «Идрак» - это частное учебное заведение, осуществляющее свою деятельность на основе  лицензии, выданной Министерством Образования Азербайджанской  республики. Был основан в Сумгаите в 2008 году. В 2014 году был открыт филиал лицея в г. Баку. Лицей отличается от других учебных заведений своими традициями в области прогрессивного обучения.

     Лицей «Идрак» , работающий по программе «Электронная школа», обладает самой современной материально-технической базой в стране, учебные помещения и лаборатории которого оснаще..Подробнее

Новости

Mönsüm Ədil oğlu Alışov

İdrak liseyinin mdiriyyəti və pedaqoji kollektivi liseyin təsisisi , tanınmış pedaqoq, innovator, riyaziyyatı alim, pedaqoji elmlər doktoru, professor Mnsm Ədil oğlu Alışovu ad gn mnasibətilə təbrik edir. Mnsm məllimə bu ətin və şərəfli işində uğu..

Təhsilin keyfiyyətinə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarinin təsiri.

Bu gn dnya iqtisadiyyatı biliklərə sykənən inkişaf xətti gtrdyndən lkələrin təhsil sistemlərindən də məhz bu tələblərə cavab verən sistemin qurulmasını tələb edir. Odur ki, yalnız lkədaxili sosial-iqtisadı tələblərə ca..

Поиск

Что ищете?!

Полезные ссылки

Следующие ссылки могут быть полезны для вас. www.mincom.gov.az asan.az

УРОКИ ТВ

Присоединиться к онлайн-урокам..

Социальная сеть

Вы можете следить за нами в социальных сетях.

© 2019 - Все права защищены.