Categories

Dərnəklər

Rəsm


2018-01-18
More details

Karate

İdrak liseyində şagirdlərin sağlamlığına, fiziki inkişafına byk diqqət yetirilir. Bu işdə bədən tərbiyəsi .. Taleh Babayev karate-do zrə 3-c dan qara kəmər ustasıdır (2002). SKİF versiyasına grə Avrasiya (1999, Azər..
2018-01-18
More details

Şahmat

Şahmat uşaqlarda yaddaşı gcləndirir, zehni və məntiqi inkişaf etdirir. ətin tapşırıqları həll etmək və yen.. Bu səbəbdən İdrak liseyinin I-IV siniflərində btn şagirdlərə şahmat dərsi keirilir . Bununla yanaşı lise..
2018-01-18
More details

Search

What are you looking for?!

Useful links

The following links may be useful for you. www.mincom.gov.az asan.az

LESSON TV

Join Online lessons..

Social network

You can follow us on the social networks.

© 2024 - All rights reserved.